چهارشنبه 02 خرداد 1403
تاریخ انتشار: شنبه 07 بهمن 1402
صورتجلسه کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور و دانش بنیان در مرکز رشد شعبه غرب

  صورتجلسه کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور و دانش بنیان در مرکز رشد شعبه غرب

امتیاز: Article Rating
روز شنبه مورخ 16/10/1402 کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور در مرکز رشد شعبه غرب جهت بررسی طرح باعنوان"طراحی و ساخت محافظ برق هوشمند" برگزار گردید.
آقای مهندس جبار مولودی به عنوان نماینده شرکت راسپیر الکترونیک درخشان در خصوص این طرح مطالبی را ارائه نمودند. پس از ارائه طرح و انجام پرسش و پاسخ و بررسی ابعاد موضوع ، با توجه به نقاط ضعف این طرح تصمیم کمیته بر این قرار گرفت که موضوعات زیرتوسط متخصصین شرکت مورد بررسی و مطالعه بیشتر قرار گرفته و طرح فوق مجددا در کمیته پذیرش مطرح گردد.
1- جزییات فنی طرح به طور دقیقتربیان شود.
2- در خصوص هزینه های تولید مطالعه دقیقتری صورت گرفته و تجدید نظر گردد.
3- نکات فنی که در کمیته به آن اشاره گردید مورد نظر قرار گرفته و نسبت به ارتقای ایده اقدام گردد.
در نهایت مقرر شد پس از انجام اصلاحات لازم مجددا در کمیته مطرح شود.

اعضای کمیته
محمد علی حمزه ای ( مدیر مرکز رشد مجتمع غرب)
یوسف صحرایی ( دبیر جلسه )
حمیدرضا سحرخیز( مدعو )
خانم مهندس جعفری (مدعو)
اشتراک گذاری
تصاویر
  • صورتجلسه کمیته پذیرش و جذب شرکتهای فناور و دانش بنیان در مرکز رشد شعبه غرب
ثبت امتیاز