چهارشنبه 02 خرداد 1403
فضا و امكانات آموزشی ( مترمربع )
 • متراژ كل : 25000
 • مساحت كل مركز آموزشی: 25000
 • متراژ فضای آموزشی: 4630
 • متراژ فضای اداری: 1900
 • متراژ رفاهی: 800
 • تعداد كلاسهای درس: 15
 • تعداد آزمايشگاه و کارگاه : 21
گروه آموزشی آب و محیط زیست
 • آزمايشگاه مدارهای الكتريكی
 • آزمايشگاه هيدروليك و مكانيك سيالات
 • آزمايشگاه شيمی آب و فاضلاب
 • آزمايشگاه مكانيك خاك
 • آزمايشگاه ميكروبيولوژی
 • آزمايشگاه نقشه برداری
 • آزمايشگاه مقاومت مصالح
 • آزمايشگاه كيفيت آب و فاضلاب
 • آزمايشگاه شيمی عمومی

.

گروه برق ونیروگاه
 • آزمايشگاه مدارهای الكتريكی
 • آزمايشگاه ماشين‌های الكتريكی
 • آزمايشگاه عايق‌ها و فشار قوی
 • آزمايشگاه رله و حفاظت
 • كارگاه عيب يابی كابل
 • كارگاه عمومی برق
 • كارگاه ترانسفورماتور
 • كارگاه تجهيزات و تعميرات پست
 • كارگاه سركابل و مفصل بندی
 • كارگاه توزيع هوايی
 • كارگاه تابلو و تأسيسات الكتريكی
 • آزمايشگاه ماشين‌های الكتريكی
کتابخانه
دارای 8200 عنوان كتاب فارسی، 2100 عنوان كتاب خارجی ، همراه با تعداد متنابهی ويديوهای آموزشی آموزشی و كاربردی است.