چهارشنبه 02 خرداد 1403
تاریخ انتشار: شنبه 19 اسفند 1402
دومین جلسه مشترک مرکز رشد منطقه غرب پژوهشگاه نیرو و شرکت شهرک های صنعتی

  دومین جلسه مشترک مرکز رشد منطقه غرب پژوهشگاه نیرو و شرکت شهرک های صنعتی

امتیاز: Article Rating
دومین جلسه مشترک مرکز رشد منطقه غرب پژوهشگاه نیرو و شرکت شهرک های صنعتی روز چهار شنبه 16/12/1402 با دعوت از نمایندگانی از شرکت توزیع برق کرمانشاه و شرکتهای خصوصی در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس مهدوی به عنوان معاونت مشترکین شرکت توزیع برق کرمانشاه توضیحات مبسوطی در خصوص مشوقهای شرکتهای صنعتی در حوزه مدیریت مصرف انرژی ارائه نمودند. همچنین آقای مهندس محمدی به عنوان معاونت شرکتهای صنعتی در قالب توضیحاتی لزوم اطلاع رسانی و عملیاتی نمودن مدیرت مصرف را بیان فرمودند. پس از تشریح مسائل و تبادل نظر، خلاصه ای از موضوعات مطروحه و مصوبات به شرح زیر مکتوب و مرقوم گردید
اهم نکات مطروحه:
1- شرکتها در صورت استفاده از دیزل ژنراتور می توانند از مشوق های ذیربط برخوردار گردند.
2- در صورت تاسیس نیروگاههای خورشیدی ظرف 4 سال باز گشت سرمایه صورت گرفته و شرکتها می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.
3- مشوق هایی در قانون برای شرکتهای صنعتی که در حوزه مدیرت مصرف عملکرد مناسبی دارند مطرح گردیده است.
4- تاکید بر لزوم اطلاع رسانی و برگزاری رویداد در حوزه انرژی

مصوبات:
1- مقرر گردید خلاصه ای از قوانین و مقررات تشویقی در حوزه مدیریت مصرف با همکاری سه جانبه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ، شرکت شهرک های صنعتی و مرکز رشد منطقه غرب پژوهشگاه نیرو تهیه و توسط شرکت شهرک های صنعتی تبدیل به بروشور شده و در اختیار شرکتهای صنعتی تابعه قرار گیرد.
2- مرکز رشد منطقه غرب و شرکت شهرک های صنعتی موافت نمودند که در برگزاری رویداد فناورانه با رویکرد مدیریت مصرف همکاری نمایند. در این راستا مقرر شد که هر یک از طرفین خلاصه ای از انتظارت و نیازهای موضوعه را در اولین فرصت در اختیار طرف مقابل قرارداده و برنامه ریزی جهت برگزاری این رویداد ترجیحا در سه ماهه اول سال آتی به عمل آید.
3- ارائه خدمات فنی ومهندسی(آموزشهای کاربردی ونوین ،ممیزی انرژی ،تست عایقی، استفاده از آزمایشگاهها وکارهها و......) توسط پژوهشگاه نیرو مرکز منطقه ای غرب و همکاری شرکت توزیع استان در جهت بهبود راندمان، افزایش بهروری، و اعمال مدیریت مصرف انرژی شهرکتهای صنعتی استان کرمانشاه، بادرخواست شرکت شهرکهای صنعتی و همکاری مشترک.
4- برگزاری جلسه آتی در سال 1403در آمفی تئاتر شرکت های صنعتی بنا به درخواست معاونت محترم شرکت شهرکهای صنعتی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • دومین جلسه مشترک مرکز رشد منطقه غرب پژوهشگاه نیرو و شرکت شهرک های صنعتی
ثبت امتیاز