چهارشنبه 02 خرداد 1403
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
جلسه ارزیابی شرکتهای توانمند در امرممیزی ومدیریت مصرف انرژی صنایع استان کرمانشاه

  جلسه ارزیابی شرکتهای توانمند در امرممیزی ومدیریت مصرف انرژی صنایع استان کرمانشاه

امتیاز: Article Rating
جلسه ارزیابی شرکتهای توانمند در امرممیزی ومدیریت مصرف انرژی صنایع استان کرمانشاه در پژوهشگاه نیرو مرکز منطقه ای غرب ، پنج شنبه13اردیبشت1403 با با حضور 7 هفت شرکت توانمند منطقه در امر ممیزی ومدیریت مصرف انرژی در صنایع به شرح ذیل برگزارشد.
ابتدا مدیرمرکز به تشریح چهار چوب وطبقه بندی استانداردهای ممیزی انرژی و سپس نتایج حاصل ازجلسات مشترکی که با معاونین مشترکین شرکت توزیع و شرکت شهرکهای صنعتی ،نماینده صنعت معدن وتجارت پرداختند، ودر پایان نمایندگان، کمیسیون انرژی نظام مهندسی ،مدیردفتر تحقیقات دانشگاه ،کارشناسان خبره صنعت ،حاضر در جلسه رزومه های علمی وکاری خود را جهت ارزیابی نهایی تسلیم دبیر جلسه نمودند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه ارزیابی شرکتهای توانمند در امرممیزی ومدیریت مصرف انرژی صنایع استان کرمانشاه
ثبت امتیاز