چهارشنبه 02 خرداد 1403
اطلاعات تماس
  • آدرس: خیابان شهید امجدیان- جنب شرکت توزیع نیروی برق استان- پژوهشگاه نیرو مرکز منطقه ای غرب
  • تلفن : 08338236030-31
  • دفتر ریاست : 08338234431
  • فکس: 08338236032
فرم تماس
Loading
شماره های داخلی مرکز


ردیف واحد شماره داخلی
1 رئیس مرکز 1111
2 رئیس اداره آموزشهای تخصصی 1112
3 رییس اداره هماهنگی و اجرا/ امورمالی 1025
4 رئیس اداره صلاحیتهای حرفه ای 1037
5 مرکز رشد 1067
6 روابط عمومی 1079
7 حراست 1023
8 نگهبانی 1021