چهارشنبه 02 خرداد 1403
عنوان فارسی دوره
وضعیت
نوع دوره
کد دوره عنوان دوره وضعیت نوع دوره سر فصل دوره تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ساعت برگزاری دوره مدت دوره فایلهای دوره ورود به کلاس آزمون پیش آزمون
3331 ایمنی عمومی و آتش نشانی در حال ثبت نام حضوری 1403/02/19 1403/02/20 8/30 19 دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید
8363 بهداشت عمومی در محیط کار در حال اجرا حضوری 1403/03/09 1403/03/09 8/30 8 دریافت ورود کلیک کنید کلیک کنید